Skip to main content

Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag voor ons? Je bent niet de enige! Daarom hebben we de veelvoorkomende vragen hieronder opgesomd. 
FAQ-EU-Icon

Specificaties van de EAZ windmolen.

Hoe hoog is jullie windmolen?

De masthoogte van onze molen is 15 meter en de tiphoogte is 21.6 meter.

Hoeveel typen windmolens hebben jullie?

We hebben één type: de EAZ 13.2.

Waarom zijn de wieken van hout?

Hout is een zeer sterk en licht product met een hoge buigzaamheid, een hoge vermoeiingsgrens en is volledig recyclebaar. De wieken van onze windmolen zijn vervaardigd uit larikshout. En omdat duurzaamheid bij ons voorop staat, werken wij samen met Staatsbosbeheer.

Wat is de levensduur van de EAZ windmolen?

De technische levensduur van onze molen is 20 jaar.

Is de EAZ windmolen stormbestendig?

Ja, onze molen is stormbestendig. Bij een te hoge windsnelheid van 14 m/s (50,4 km/uur) gaan de wieken automatisch pitchen, en draaien ze dus uit de wind. Als het gaat stormen dan draaien ze helemaal plat en vangen ze geen wind meer. Dit is een rem die standaard op de windmolen zit om de veiligheid te garanderen. Daarnaast hebben we ook een back-up rem op de generator. De windmolen gaat automatisch weer draaien als het minder hard waait. 

Wat is het nominaal vermogen van jullie windmolen?

De EAZ 13.2 boerenerfmolen is een kleine windmolen met een piekvermogen van 15 kW.

Wat is het toerental van de EAZ windmolen?

Onze molen heeft een nominaal toerental van 80 rpm.

De EAZ windmolen bij mijn boerderij.

Is een EAZ windmolen geschikt voor mij?

Onze erfmolen kan alleen geplaatst worden bij een bedrijf met een agrarische bestemming dat in een gemeente met beleid (voor kleine windmolens) staat. Daarnaast adviseren wij een passend energieverbruik bij de opwek van de erfmolen in verband met de terugverdientijd.  

Hoe reageert mijn vee op de EAZ windmolen?

Verschillende dieren kunnen verschillend reageren op de boerenerfmolen. In het geval van koeien is het aan te raden om een omheining te plaatsen rondom de mast en elektrakast, zodat deze niet beschadigen door het geschuur.

Kan de mast in een andere kleur?

Nee, dat kan niet. We vinden het belangrijk dat de molens allemaal dezelfde kleur hebben omdat er dan een uniform beeld blijft in het landschap. Bovendien zien we dat deze kleur goed past in een groen agrarisch landschap. Vaak wordt ook in het beleid gesproken over rustige en ingetogen kleuren.

Wat is de opbrengst van mijn EAZ windmolen?

Dat verschilt per locatie. De opbrengst is afhankelijk van objecten in de omgeving en de specifieke locatie van de boerenerfmolen. En natuurlijk van de windsnelheden en richtingen in jouw regio. We voeren graag gratis een locatie-analyse voor jouw erf uit om je een indicatie te geven. 

Kan ik de opbrengst van mijn EAZ windmolen monitoren?

Dat kan! Met de Molenaarsapp kun jij op elk moment de energieproductie van jouw erfmolen bijhouden. De resultaten worden per dag, maand en jaar bijgehouden.

Waar sluit ik een kleine windmolen op aan?

Om een kleine windmolen aan te sluiten, heb je een aansluiting nodig tussen de 3x35A en 3x80A. In dit artikel vind je alle informatie over hoe een kleine windmolen op de meterkast wordt aangesloten.

Locatie en buren.

Wat is de geschikte locatie voor een windmolen op de boerderij?

De ideale locatie is op het achtererf, in het bouwvlak, zuiden en westen vrij (dus geen hinder van gebouwen en bebossing) en uiteraard op gepaste afstand tot derden. Tijdens een bezoek aan jouw boerderij bepaal je samen met onze collega de beste locatie voor jouw boerenerfmolen.

Hoeveel geluid maakt een EAZ windmolen?

Het is onmogelijk om een windmolen geluidloos te maken, maar die van ons is wel geluidsarm. De onderdelen die geluid maken bij onze windmolen zijn het licht suizen van de bladen en het zachtjes brommen van de generator. Voor de geluidproductie van de EAZ-13.2 windmolen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat onze windmolen altijd voldoet aan de wettelijk gestelde geluidsnormen. Op een normale dag is het geluid als je dichtbij de erfmolen staat ongeveer te vergelijken met het achtergrondgeluid in een bibliotheek, of van een brommende koelkast.

Kunnen mijn buren mijn windmolen horen?

Het geluid van onze kleine erfmolen is niet te vergelijken met de grote industriële windturbines. Op een normale dag is het geluid als je dichtbij de erfmolen staat ongeveer te vergelijken met het achtergrondgeluid in een bibliotheek of van een brommende koelkast. 

Wettelijk is vastgelegd dat een afstand van 60 meter voldoende is. Bij het bepalen van de locatie van de erfmolen zullen we geluidshinder zo maximaal mogelijk proberen te beperken en een zo ruim mogelijke afstand tot woonhuizen aan te houden.

Wat moet ik weten over slagschaduw?

Slagschaduw wordt berekend door de rotordiameter maal 12 te vermenigvuldigen. De rotordiameter van onze molen is 13.2 meter. Voor onze windmolen wordt een diameter van 158 meter aangehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de zon ten opzichte van de gevel van de woning van derden. In de praktijk wordt de windmolen op voldoende afstand van de buren geplaatst om overlast te voorkomen.

Kan ik na de vergunning de nog een andere locatie kiezen voor de molen?

Het is niet mogelijk om de molen op een andere locatie te plaatsen dan waar de vergunning op is afgegeven. Wij vragen de molen aan op basis van coördinaten en hier wordt de vergunning op afgegeven. Blijkt dat er een verandering van locatie nodig is, dan moeten we dit opnieuw bij de gemeente indienen.

Proces en vergunning.

Hoe gaat het proces bij het kopen van een EAZ windmolen?

Wij ontzorgen onze klanten van A tot Z. Wat je van ons kunt verwachten:

 • Adviesgesprek en locatie-analyse op de boerderij;
 • Offerte op maat;
 • Aanvraag van de vergunning en ondersteuning bij eventuele subsidies door onze backoffice;
 • De EAZ windmolen wordt gemaakt in onze eigen fabriek in Hoogezand;
 • De erfmolen wordt bij jou geleverd en geïnstalleerd door ons eigen team;
 • Wij verzorgen monitoring van en onderhoud aan de erfmolen. 

Lees hier meer over onze werkwijze.

Hoelang duurt het voordat ik mijn molen in gebruik kan nemen na aankoop?

Je moet rekenen op 6 à 8 maanden tussen een akkoord en installatie van de molen.

Welke vergunning heb ik nodig om een EAZ windmolen te plaatsen?

Om een boerenerfmolen te plaatsen heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vragen wij voor je aan. In ons blog over vergunningen voor kleine windmolens kun je meer informatie vinden.

Hoelang duurt het aanvragen van een vergunning?

De exacte termijn is lastig te bepalen en verschilt per situatie. Wanneer we een vergunning indienen middels een reguliere procedure, is er een vastgestelde termijn van maximaal 8 weken. Deze mag de gemeente eenmalig verlengen met een termijn van 6 weken.

Wat houdt een vooroverleg in?

Sommige gemeenten maken gebruik van een vooroverleg. Aan de hand van het vooroverleg laat de gemeente weten of het plan kans maakt op een vergunning. Tijdens het vooroverleg wordt getoetst of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota. Er is geen vastgestelde termijn voor het behandelen van een vooroverleg, dit maakt het dan ook moeilijk om in een algemene termijn te kunnen voorzien. Meestal gebeurt dit binnen 8 weken.

Welke documentatie is er nodig voor een vergunning?

Wij verzorgen alle documentatie waar de gemeente om vraagt. Je kunt dan denken aan:

 • Plattegrond en overzichtskaart
 • Technische documentatie van onze windmolen
 • Onderbouwing van jouw energiebehoefte
 • Landschappelijke inpassing
 • 3D visualisatie
 • Akoestisch onderzoek
 • Melding activiteitenbesluit
 • Bodemonderzoek naar grondlagen
 • Ecologische quickscan
 • Documentatie voor een omgevingsdialoog
 • Een archeologisch onderzoek 
 • Slagschaduw rapportage
 • Stikstof rapportage
Moet ik zelf ook iets doen voor de vergunning?

Het kan zo zijn dat we jouw hulp (een beetje) nodig hebben bij het invullen van documentatie. Mogelijk vragen we je om het plan met de buren te overleggen of bewijslast aan te leveren voor jouw energieverbruik.

Subsidies.

Hoe weet ik of ik subsidie kan krijgen?

We kijken graag met je mee of jij in aanmerking komt voor een of meerdere subsidies. Bijvoorbeeld de ISDE subsidie. Wanneer dat het geval is, ondersteunen of ontzorgen wij je in de aanvraag. Het hangt per aanvraag af of het voor jou nodig is om ook zelf iets hiervoor te doen. 

Wat moet ik zelf doen om de ISDE subsidie te ontvangen?

Wij vragen de ISDE subsidie voor jou aan. Mogelijk hebben we bewijslast nodig om de aanvraag te kunnen regelen, maar dat hoor je dan van ons.

Op welke subsidies maakt de EAZ windmolen aanspraak?

Er zijn meerdere subsidies beschikbaar die duurzame investeringen stimuleren. Landelijk is dat de ISDE subsidie. Ook zijn er regionale subsidies, zoals de Maatwerkregeling van het Agroprogramma voor het aardbevingsgebied in Groningen en de GLB-subsidie voor de provincie Friesland.

Hoe hoog is de ISDE subsidie?

Op dit moment is er een ISDE subsidie beschikbaar voor de aanschaf van de kleine windmolen ter waarde van ongeveer €9.000,-, onder de voorwaarden die het RVO gesteld heeft. 

Financiën.

Wat kost een EAZ windmolen?

Dat verschilt per locatie. Bij aankoop leveren wij namelijk niet alleen het product, maar doen we ook de locatie-analyse, (ondersteuning bij) subsidies, en verzorgen de vergunningsaanvraag. Ook verzorgen we de installatie inclusief de gehele elektrische infrastructuur. De uiteindelijke investeringskosten hiervan variëren per locatie en situatie. We maken graag geheel vrijblijvend een offerte voor jouw boerderij op.

Kan ik een EAZ windmolen leasen?

Dat kan momenteel alleen als je klant bent bij de Rabobank. De erfmolen wordt namelijk gezien als onroerend goed. DLL kan dan gebruik maken van de zekerheid (eerste hypotheekrecht) van de Rabobank. Lees hier hoe een leaseplan in z’n werk gaat.

Wat bedoelen jullie met extra kosten voor de vergunning?

Vanuit onze basis gaan we uit van kosten voor een vergunning waarbij we geen hulp van anderen nodig hebben. Mogelijk hebben we een derde partij nodig die adviseert of onze vergunningsaanvraag ondersteunt, hierdoor kan het voorkomen dat dit extra kosten meebrengt, of dit nodig is, verschilt per situatie.

Hoe kan ik mijn molen verzekeren?

Je kunt jouw eigen verzekeringmaatschappij vragen of het mogelijk is om de windmolen in jouw bestaande stormverzekering of opstalverzekering te laten meenemen. Dit is meestal mogelijk tegen een klein bedrag per jaar. Het is ook mogelijk om een aparte verzekering af te sluiten. De meeste Molenaars kiezen voor een bliksem, brand en/of stormverzekering. Wij helpen je graag hierbij, door de relevante informatie te overhandigen aan de verzekeraars.

Onderhoud.

Is er onderhoud nodig op de windmolen?

Ja, want voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Daarom verzorgen wij elke 1,5 jaar een reguliere inspectie en onderhoudsbeurt. Hiervoor bieden wij een servicecontract aan. Onder dit contract valt ook onze dagelijkse monitoring op afstand, en onze storingsdienst. Als er (technische) problemen of storingen zijn, komt ons serviceteam langs op de boerderij om ervoor te zorgen dat de molen weer optimaal functioneert. Het servicecontract is verplicht tijdens de garantieperiode van de eerste vijf jaar. 

Monitoren jullie mijn windmolen na de installatie?

Ja, en dat doen we proactief. Het gehele energiesysteem staat via het mobiele netwerk in verbinding met ons beheersysteem. Zo kunnen we op afstand de werking van het systeem monitoren. De energieproductie en het gedrag vergelijken we met de verwachting en waar nodig grijpt ons onderhoudsteam in. Door deze actieve manier van monitoring worden eventuele problemen snel ontdekt. Ook de conditie van de elektrische installatie wordt bewaakt, zodat eventuele elektrische storingen vroegtijdig opgelost kunnen worden.

Installatie.

Hoe gaat de installatie van de molen precies in zijn werk?

Allereerst controleren we op locatie of de huidige elektrische installatie geschikt is om onze windmolen op aan te sluiten. Wanneer dit niet het geval is adviseren wij hoe deze moet worden aangepast. Indien gewenst, kunnen we zelfs een voorstel met bijpassende offerte neerleggen zodat wij deze aanpassingen voor jou verzorgen. Daarna volgt het in kaart brengen van het kabeltracé,van de molen tot aan de meterkast of tussenkast. In overleg met jou bepalen we hoe en waar de kabel langs loopt. Vervolgens komt ons eigen installatieteam langs om de kabels in te graven, of netjes door de stal of schuur aan te leggen. Tot slot wordt hierna de molen daadwerkelijk geplaatst en aangesloten.

Kan ik over de fundering rijden?

Nee, dat is niet de bedoeling. De fundering heeft een oppervlakte van 6x6 meter in een vierkant. De toegestane maximale gronddruk op de fundering is 20 ton asdruk (10 ton per wiel). Bij hogere gronddruk bestaat het risico op gebroken grondplaten. We zullen daarom nooit een boerenerfmolen plaatsen op plekken waarbij over de fundering wordt gereden met zware voertuigen.

Waaruit bestaat de fundering?

Dat hangt af van de ondergrond. Op zand- en kleigrond gebruiken we betonplaten, op zwakkere veengronden werken we met heipalen. Om de ondergrond vast te stellen, gebruiken we sonderingsgegevens.

Hoe groot is de fundering?
 • Op zand- en kleigrond gebruiken we een fundering met prefab gewapende betonplaten. We graven een gat van 6x6m van 80cm diep. Hier leggen we een zandbed in welke we verdichten. In de hoeken van het gat leggen we een gewapende betonplaat. Een dik stalen kruis verbindt de betonplaten met de mast. De uitgekomen grond leggen we weer terug in het gat als ballast op de platen.

 • Op zwakkere veengronden gebruiken we heipalen in plaats van betonplaten. De heipalen trillen we tot deze op een dieper gelegen stevige grondlaag rust. We gebruiken buispalen die we vullen met beton. Wederom verbindt een dik stalen kruis de heipalen met de mast. Alleen de mast steekt boven de grond uit.
Kan ik zelf iets doen voor de installatie?

In overleg is het mogelijk om zelf te graven of kabels te leggen. Het zit bij de prijs inbegrepen dus normaal gesproken doet ons installatieteam deze taken op jouw erf. Als je de kabels zelf wilt graven is dat mogelijk, in dat geval kun je korting krijgen.

Hoe wordt alles aangesloten in de meterkast?

De bekabeling komt samen in de meterkast van de boerderij. Hier wordt het geheel juist en veilig aangesloten om de boerderij te kunnen voeden met stroom. Dit gebeurt volgens de geldende normen. Soms moet de meterkast omgebouwd of uitgebreid worden, dit is opgenomen in ons aanbod en voor de rekening van de boer.

EAZ-web_0000_Foto 15

Uitgelichte vacature.

Job Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Wij beantwoorden hem graag! Ons team staat iedere werkdag voor je klaar.