Skip to main content

Vanuit de GLB-regeling zijn er ook in 2024 subsidies beschikbaar gesteld. Dat is goed nieuws! Maar we hebben ook gemerkt, in gesprek met vele boeren, dat hier onduidelijkheid over bestaat. Geldt de subsidie ook voor het plaatsen van een kleine windmolen op mijn boerenerf? En hoe zit dat met een vergunning voor of tijdens de subsidieaanvraag? In dit blog zetten we een aantal dingen op een rijtje.

 

GLB in het kort.

GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit is een beleidskader van de Europese Unie dat gericht is op het reguleren en ondersteunen van de landbouwsector. Het GLB voorziet in onder andere financiële steun aan landbouwers om hen te helpen bij het stabiliseren van hun inkomen, en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB: GLB 23-27.

 GLB 23-27 subsidie voor boeren

GLB 23-27

GLB 23-27 is de opvolger van het POP3-programma, het plattelandsontwikkelingsprogramma. Investeren in een duurzamer bedrijf wordt vanuit deze regeling dan ook heel erg gestimuleerd. Dit kan onder meer bestaan uit financiële steun voor investeringen in milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Voorbeelden hiervan zijn duurzame energiebronnen, verbeterde waterbeheersystemen, biologische landbouwmethoden of andere initiatieven die bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact.

Voor dergelijke investeringen kun je vanuit het GLB 23-27 als agrariër een subsidie aanvragen. De GLB 23-27 subsidies zijn verdeeld per provincie. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) reguleert de subsidies voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 

Voorwaarden GLB-regeling 23-27.

In het adviesgesprek zijn het energieverbruik, de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken op het erf duidelijk in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de beste locatie van de windmolen.

  • Je investeert alleen óf samen met een of meer andere landbouwers.
  • Je krijgt maximaal 40% van de kosten vergoed, als jonge landbouwer (bedrijfshoofd <40 jaar) krijg je maximaal 55% vergoed.
  • De minimale investering is €100.000 (voor jonge boeren €72.727,27).
  • Je hebt een projectplan, inclusief begroting en offerte(s) voor de investering die je meestuurt met de aanvraag.
  • Indien er een vergunning benodigd is voor de investering, moet de aanvraag reeds gestart zijn.
  • Subsidies kunnen niet gestapeld / gecombineerd worden.
  • Subsidie kan slechts éénmalig worden aangevraagd.

 

Wanneer kan ik de GLB 23-27 subsidie aanvragen?

Dit kan vanaf maandag 22 januari 2024 om 09:00 uur tot en met maandag 12 februari 2024 om 17:00 uur.

 

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Dit verschilt per provincie.

  • Groningen: €2.000.000
  • Friesland: €1.950.00
  • Drenthe: €1.700.000

 

Kan ik de GLB 23-27 subsidie aanvragen voor een kleine windmolen?

In de provincie Fryslân is dat mogelijk. Op 30 januari 2024 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten de regeling aan te passen: de subsidie kan aangevraagd worden voor windturbines met een ashoogte van 15 meter of lager.

Wanneer jouw boerderij gevestigd is in Groningen of Drenthe is dat deze ronde niet mogelijk. Hoewel de subsidie ook van toepassing is op duurzame energiebronnen, is voor deze twee provincies in de regeling opgenomen dat deze geldt voor productieve investeringen met een maximale tiphoogte van 15 meter. Een EAZ-windmolen heeft een masthoogte van 15 meter, waardoor de tiphoogte (hoogte mast + wiek) op 21,6 meter komt. We zijn in gesprek met betrokken partijen of dit voor een volgende ronde wordt aangepast. We doen ons uiterste best, maar kunnen helaas geen garanties geven. 

 

GLB subsidie voor boeren 

 

Een vergunningsproces, indien van toepassing, moet gestart zijn voor de aanvraag. Wat betekent dat?

De vergunning hoeft nog niet verleend te zijn, maar je moet kunnen aantonen dat de aanvraag is gestart. Indien je de GLB-subsidie in een volgende ronde zou aanvragen voor het plaatsen van een EAZ windmolen, ontzorgen we jou daarin volledig. We gaan in vooroverleg met de gemeente (indien nodig), we verzorgen alle documentatie die nodig is voor de vergunning en we regelen dat jij kunt aantonen dat de aanvraag is gestart.

 

Wat gebeurt er als ik een volgende ronde word uitgeloot?

Dan is het aan jou om te bepalen of je door wilt gaan met het installatieproces van de boerenerfmolen. We begrijpen heel goed dat de GBL 23-27 subsidie daarvoor wenselijk of zelfs noodzakelijk is voor jouw onderneming. Indien je besluit het contract te ontbinden, dan brengen wij eenmalig een bedrag rekening, om onze kosten die gemaakt worden voor het indienen van de vergunning te compenseren.

 

Wanneer is de volgende ronde van deze subsidie?

Dat is nog niet bekend. Wanneer we meer weten zullen we een seintje geven op onze website. 

 


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!