Skip to main content

Wij bieden een passende oplossing om te kunnen voorzien in de energiebehoefte op het platteland. Met onze ervaring op het gebied van windenergie en het aanvragen van een omgevingsvergunning nemen wij het hele vergunningsproces voor jou uit handen. Ook het eventuele aanvragen van subsidies nemen wij dan voor onze rekening.

 

De omgevingsvergunning.

Een kleine windmolen is een bewegend object in de buitenlucht, dus we moeten voldoen aan verschillende vastgestelde normen die binnen een omgevingsvergunning getoetst worden. Nadat je jouw handtekening zet gaan wij meteen aan de slag met het aanvragen van de vergunning. Wanneer we een vergunning indienen binnen een reguliere procedure is er een vastgestelde termijn van maximaal 8 weken. Deze mag de gemeente eenmalig verlengen met een termijn van 6 weken. Als er sprake is van een vooroverleg dan is er geen vastgestelde termijn waarbinnen een gemeente deze moet behandelen. De ervaring leert ons dat dit meestal binnen 8 weken gebeurt.

[VERGUNNINGEN] - Welstandadvies - vergunningen - kleine windmolen-1

 

Op dit moment is er een ISDE-subsidie beschikbaar op de aanschaf van de windmolen ter waarde van ongeveer €9.000,-, onder de voorwaarden dat de boerderij een zakelijk energiecontract en een kleinverbruikersaansluiting heeft. Grootverbruikers hebben helaas geen recht op een subsidie.

Wat wij doen.

Tijdens het adviesgesprek zijn het energieverbruik, de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken op het erf duidelijk in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de beste locatie van de windmolen. Aan de hand van deze gegevens verzorgen wij de documentatie waar de gemeente om vraagt. Denk hierbij aan:

  • Plattegrond, overzichtskaart en technische documentatie over onze molen; ​
  • Onderbouwing van uw energiebehoefte;
  • Landschappelijke inpassing en 3D visualisatie;
  • Akoestisch onderzoek;
  • Melding milieuactiviteit;
  • Bodemonderzoek naar grondlagen;
  • Ecologische quickscan; ​
  • Documentatie voor een omgevingsdialoog;
  • En een slagschaduw en stikstof rapportage.

Het kan zo zijn dat we hulp nodig hebben bij het invullen van documentatie. Mogelijk vragen we je om het plan met de buren te overleggen of bewijslast aan te leveren voor jouw energieverbruik. Leuk feitje: minimaal 99% van de aanvragen resulteert in een vergunning. Meer weten over de vergunningsprocedure of kijken wat de mogelijkheden voor jouw zijn? Neem dan contact met ons op. 

EAZ Wind regelt jouw vergunningsaanvraag voor een kleine windmolen


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!