Skip to main content

We hebben goed nieuws. Waarschijnlijk wordt in april 2024 de subsidie Maatwerkregeling van het Agroprogramma weer opengesteld voor agrariërs in delen van de provincie Groningen. De subsidie bedraagt 65% van de kosten die onder de subsidie vallen, tot een maximaal bedrag van €200.000. Onze erfmolen valt ook onder deze subsidie. In dit blog leggen we uit hoe de subsidie werkt en zetten we de belangrijkste dingen op een rijtje, maar onze collega's helpen je ook graag op weg op +31 (0) 598 372383 of via ons contactformulier.

 

Update: de huidige ronde van de Maatwerkregeling subsidie zit vol. Er zal nog een tweede en derde ronde later in 2024 komen, waarschijnlijk rond de zomer en het najaar.

 

Wat is de Maatwerkregeling?

De Maatwerkregeling (voluit: de Regeling maatwerkregeling investeringen Agroprogramma 2023) vanuit het Agroprogramma is bedoeld als subsidie en tegemoetkoming voor agrarische bedrijven in het aardbevingsgebied die nadeel ondervinden van de gaswinning. Vaak hebben deze bedrijven investeringen uitgesteld, vanwege schadeherstel- en versterkingsvraagstukken. Om deze investeringen nieuw leven in te blazen, kan er vanuit de Maatwerkregeling een subsidie worden verstrekt. De Maatwerkregeling is vormgegeven binnen de staatssteunkaders van de Landbouwvrijstellingsverordening. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen behandelen de aanvragen en beslissen daarop.

 

Kan ik deze subsidie ook voor een erfmolen aanvragen?

Ja, dat kan. Sterker nog, je kan een extra bedrag van maximaal €40.000 bovenop de basissubsidie ontvangen voor het plaatsen van een erfmolen.


Wanneer kan ik de Maatwerkregelingsubsidie aanvragen?

Naar verwachting gaat de regeling in april 2024 weer open. Let op: in theorie zou je op dit moment al een aanvraag kunnen doen, omdat de huidige ronde nog steeds loopt. De kans is zeer groot dat deze wordt afgewezen, omdat het budget voor deze ronde (€ 3 miljoen) al is vergeven. Daarom kun je beter wachten op de volgende ronde. Het is daarbij wel zo dat “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Ons advies is daarom om zo snel mogelijk na heropening van de tweede ronde de aanvraag in te dienen.

 

Als ik deze subsidie krijg, wil ik graag een erfmolen. Hoe kan ik dit het beste voorbereiden?

Voor de aanvraag van de subsidie hoeft de aanvraag van een omgevingsvergunning nog niet zijn gestart. Dat scheelt! Wel kun je vast de documenten gaan verzamelen die nodig zijn voor de subsidieaanvraag. Op de website van Provincie Groningen  vind je informatie over de Maatwerkregeling en het handboek dat helpt in de voorbereiding van jouw aanvraag. Wil je graag een erfmolen, dan heb je ook een (ongetekende) offerte van ons nodig. Hiervoor neem je contact met ons op.

 

Ik ben uitgeloot, maar ik wil de erfmolen niet zonder subsidie plaatsen. Wat nu?

Dat begrijpen we. Je hebt dan nog niets ondertekend, dus je bent ook nergens toe verplicht. Het is wel zo dat we kosten kunnen rekenen voor het werk dat we al hebben geleverd. Dit is ook van tevoren met je afgesproken. Als je bent uitgeloot voor deze subsidieronde van Maatwerkregeling, dan krijg je een bericht voordat de volgende ronde opengaat. Je kan dan opnieuw een aanvraag doen.

 

Kleine windmolen op boerenerf bij vee

 

Kom ik in aanmerking voor een subsidie vanuit de Maatwerkregeling?

Er zijn een aantal eisen om binnen de doelgroep van de Maatwerkregeling te vallen. Ten eerste ben je agrarisch ondernemer in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt of Middag-Humsterland (onderdeel van gemeente Westerkwartier).

Daarnaast ondervind je nadeel vanwege het werken in het aardbevingsgebied. Voor de Maatwerkregeling wordt dit beoordeeld aan de hand van:

 • Jouw gebouw maakt onderdeel uit van het versterkingsprogramma OF
 • je hebt tenminste één schademelding voor schade door gaswinning gedaan.

Valt jouw gebouw niet onder het versterkingsprogramma en heb je ook geen schademelding gedaan? Dan is er nog een uitzondering, waardoor je alsnog in aanmerking komt:

 • onderzoek, bijvoorbeeld met jouw boekhouder of accountant, of je in afwachting van schadeherstel of versterking langere tijd investeringen in uw bedrijf heeft uitgesteld;
  • is dat zo, neem dan contact op met het Agroprogramma (agroprogramma@provinciegroningen.nl). Het Agroprogramma gaat bekijken of Gedeputeerde Staten dan kunnen besluiten of je toch tot de doelgroep behoort.

Daarnaast moet je boerderij ook aan twee voorwaarden voldoen:

 • Jouw boerderij is actief en heeft een reëel toekomstperspectief. Hiervoor kijkt de Maatwerkregeling naar je meest recente jaarrekening.
 • Je gaat investeren in jouw boerderij en de kosten daarvoor zijn subsidiabel* volgens de Maatwerkregeling.

 

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

 • De subsidie wordt 1 keer verstrekt per boerderij.
 • De subsidie wordt verstrekt voor investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties en terreininrichting.
 • In de subsidieaanvraag mogen meerdere investeringen zitten, maar deze moeten gebundeld worden als één investeringsproject.
 • De investeringen moeten op een logische manier met elkaar te maken hebben.
 • De investeringen moeten binnen 5 jaar gerealiseerd worden.
 • De subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Je moet eerst je aanvraag indienen, voordat je opdrachten verleent of offertes ondertekent.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Word je uitgeloot? Dan ontvang je een bericht als de volgende ronde start.
 • Aanvragen moeten binnen 13 weken behandeld worden.
 • Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken van het besluit gebeuren.
 • In het geval van het plaatsen van onze erfmolen geldt dat het proces van de omgevingsvergunningaanvraag nog niet gestart hoeft te zijn.
 • De precieze voorwaarden vind je in het Regeling maatwerk investeringen Agroprogramma 2023.

 

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

 • Per aanvraag is er een basissubsidie beschikbaar van €200.000. Maximaal 65% van de subsidiabele kosten* van een investering worden hiermee gesubsidieerd. Zijn jouw subsidiabele kosten €200.000, dan krijg je dus €130.000 gesubsidieerd.
 • In sommige gevallen is er een extra bedrag beschikbaar:
  • €100.000 wanneer je schade aan jouw mestkelder, koelkelder of melkkelder bij het IMG hebt gemeld.
  • €50.000 wanneer jouw boerderij of bedrijf een gemeentelijk of rijksmonument is, of als het op de lijst staat van karakteristieke of beeldbepalende panden.
  • €50.000 als er bij jouw boerderij of bedrijf sprake is van funderingsproblematiek.
  • Maximaal €40.000 voor de kosten om asbesthoudend materiaal te verwijderen.
  • Maximaal €40.000 voor de kosten van duurzame investeringen, waaronder een kleine windmolen.

* Daarmee bedoelen de GS de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie. Mocht je een groter investeringsproject op de planning hebben, en/of met aanpassingen buiten het steunkader, dan vallen die niet onder subsidiabele kosten.

 

We helpen je graag op weg.

Deze subsidie biedt een mooie kans om een boerenerfmolen op jouw erf te installeren. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier op onze website, of stuur een reactie op deze e-mail. Natuurlijk zijn we ook telefonisch te bereiken: +31 (0) 598 372383 (tussen 8:30 en 16:30). Onze collega's staan voor je klaar!


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!