Skip to main content

Voorzien in de eigen energiebehoefte is enorm in opkomst. Een geweldige ontwikkeling, vinden wij! In deze energietransitie wordt windenergie steeds populairder. Zowel in het bedrijfsleven als onder particulieren. We krijgen dan ook vaak aanvragen van particulieren voor het plaatsen van onze boerenerfmolen. In dit blog leggen wij graag uit waarom wij dat niet doen.

 

Wat is het verschil tussen een kleine windmolen en een windwokkel?

Om te beginnen is het goed om te realiseren dat er een verschil is tussen een windwokkel en een kleine windmolen. We krijgen namelijk vaak de vraag of wij ook windwokkels produceren of ‘een windmolen op het dak kunnen plaatsen’. Het antwoord is nee. We snappen heel goed de vergelijking, maar een windwokkel is een heel ander product dan onze kleine windmolen.

Een windwokkel beweegt ook op de kracht van wind, maar is een stuk kleiner en heeft een centrale as met daaraan bevestigd een aantal dunne, flexibele vleugels. De EAZ-windmolen heeft een masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van 21,6 meter. Onze erfmolen is speciaal ontworpen voor de boerderij, passend bij het energieprofiel van een agrariër én passend in het landschap, met de houten wieken en natuurlijke uitstraling. Daarom noemen we onze kleine windmolen ook wel een boerenerfmolen.

 

Omgevingsvergunning, hoe werkt dat?

Voor iedere kleine windmolen is een omgevingsvergunning nodig. Ongeacht de locatie. Het verschilt echter per gemeente óf er beleid is voor het plaatsen van erfmolens en zo ja, welke voorwaarden hierin opgenomen zijn. Zo kan het bijvoorbeeld verschillen welke maximale bouwhoogte wordt toegestaan, of er geïnstalleerd mag worden buiten het bouwvlak en of er een vooroverleg met de welstandcommissie nodig is.

Wat in ieder geval in bijna alle gemeenten gelijk is: een vergunning wordt niet verleend als een perceel een woonbestemming heeft. De bestemmingen die toestemming krijgen voor het plaatsen van een windmolen zijn over het algemeen bedrijf- en agrarische bestemming. Het bestemmingsplan van de locatie is daarom bepalend of een vergunning wel of niet verleend wordt.

 

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan* geeft aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Binnen de wet- en regelgeving in Nederland zijn kaders vastgesteld om de leefomgeving prettig en gezond te houden. Om hierin te kunnen voorzien zijn er afspraken en bestemmingsplannen nodig. Deze plannen worden vastgesteld door provincies en gemeenten – en zijn bepalend of onze erfmolen voor een omgevingsvergunning in aanmerking komt.

*Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hiermee worden bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 1 januari 2029 om deze plannen compleet te maken.

Daarnaast spelen nog andere zaken een grote rol in de bepaling of onze erfmolen vergunbaar op een bepaalde locatie. Zoals omwonenden, ecologie, landschapsinrichting. Bovendien zijn er zijn geluid- en slagschaduw normen vastgesteld. Kortom: binnen de bebouwde kom en op particuliere bestemmingen heeft een vergunning geen kans van slagen, en kan onze erfmolen dan ook niet geplaatst worden.

 

We plaatsen onze erfmolen alleen bij agrariers

 

Een passend energieprofiel.

Naast het feit dat er geen vergunning verleend zal worden vanuit de gemeente voor het plaatsen van een erfmolen bij een particuliere woning, is het belangrijk dat het energieprofiel passend is. Daarmee bedoelen we dat het verbruik van de locatie waar de erfmolen geplaatst wordt, passend is voor de opwek van een kleine windmolen – zodat deze rendabel is. De naam zegt het al: onze boerenerfmolen is speciaal ontworpen voor de boerderij. Het energieverbruik van een particuliere woning zal altijd veel te laag zijn voor een erfmolen.

 

Geen vergunningen voor particulieren.

Inmiddels hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van windenergie, en weten we per gemeente wat er nodig is. Vergunningsaanvragen voor particulieren dienen we niet in, omdat deze geen kans van slagen hebben. Maar van de aanvragen die we wél indienen, resulteert er 99% in een vergunning. Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Lees meer in ons blog over de vergunningsprocedure.


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!