Skip to main content

Goed nieuws! Het lijkt erop dat er beleid komt voor het plaatsen van kleine windmolens in de gemeente Smallingerland. Dit betekent dat wij nu ook in deze gemeente een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. De besluitvormende vergadering heeft 21 mei plaatsgevonden. Ontdek nu de mogelijkheden voor jouw boerderij en vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan.

Het huidige voorstel voor beleid.

Kortgezegd ziet het beleid voor een kleine windmolen in Smallingerland op dit moment als volgt uit:

  • De ashoogte mag maximaal 15 meter hoog zijn.
  • Er mogen maximaal twee kleine windmolens worden geplaatst.
  • De windmolen(s) moet(en) worden geplaatst op of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf.
  • Een kleine windmolen moet op minimaal 200 meter afstand van een woning van derden geplaatst worden.

 

Er is een voorstel tot wijziging ingediend.

Het beleid zoals dit nu is voorgesteld zou alleen kleine windmolens toestaan op agrarisch bouwperceel. Daarom is er een amendement ingediend. In dit voorstel staat dat niet alleen agrarische bedrijven, maar ook andere bedrijven en energiecoöperaties in het buitengebied kleine windmolens mogen plaatsen. Het uiteindelijke besluit werd op woensdag 21 mei genomen. De officiële documentatie is nog niet beschikbaar. Zodra dit verandert zullen we dit blog updaten.

 

Begin het proces voor jouw erfmolen.

Aangezien onze kleine windmolen binnen de gestelde kaders valt, beginnen wij nu met de vergunningsaanvraag. Wil jij ook een EAZ windmolen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, zodat wij voor je aan de slag kunnen gaan.


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!