Skip to main content

Goed nieuws! Provincie Fryslân verruimt de regels voor erfmolens bij boerderijen, zoals onze kleine windmolen. Hiervoor wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast, een gevolg van het nieuwe coalitieakkoord en als uitwerking van diverse Statenmoties.

 

Versoepelingen voor kleine windmolen.

Kortgezegd kent het nieuwe Friese beleid voor (het plaatsen van) kleine windmolens de volgende versoepelingen.

  • Het wordt makkelijker om een kleine windmolen met een ashoogte tot 15 meter te plaatsen voor agrarische bedrijven. De onderzoeksplicht naar alternatieve mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken wordt geschrapt. Dit staat ook wel bekend als de zon op dak-verkenning.
  • De eisen voor het onderbouwen dat een boerenerfmolen voor eigen gebruik is worden versoepeld. Dat maakt het makkelijker om een erfmolen te plaatsen wanneer er al zonnepanelen aanwezig zijn.
  • De ruimtelijke inpassing blijft van toepassing. Een vergunning wordt makkelijker verlengd aan een erfmolen dat fysiek deel uitmaakt van het erf dan een vrijstaande molen in het landschap.

Het veranderen van het beleid is een reactie op de rijksoverheid. Zij wil dat er minder zonneparken op landbouwgrond komen. Door boerenerfmolens makkelijker te maken, kunnen agrarische bedrijven toch meedoen aan de energietransitie en hun bedrijf energieneutraal maken. Je vindt meer informatie hierover in het blog van Nieuwe Oogst.


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!