Skip to main content

Als je als boer wil verduurzamen, is een kleine windmolen essentieel in de energiemix. Een windmolen levert namelijk het hele jaar door stroom: dag en nacht, in de zomer en in de winter. De eerste stap is gezet en je hebt interesse getoond via ons contactformulier. Op basis van jouw locatie en de regels vanuit de gemeente kijken wij of een erfmolen geplaatst mag worden. Aan de hand van een aantal factoren zoals een windanalyse gaan wij na of een kleine windmolen rendabel is op jouw locatie, en past op jouw erf.

 

Waar beoordelen wij een locatie op?

  • We kijken of jouw locatie een agrarische bestemming heeft;
  • We kijken of er beleid is voor het plaatsen van een kleine windmolen in jouw gemeente;
  • We kijken of er genoeg ruimte is voor het plaatsen van een erfmolen;
  • We kijken in hoeverre de zuidwesthoek vrij is van bebossing, gebouwen en andere obstakels;
  • We bepalen de verwachte windopbrengst aan de hand van een windanalyserapport en EAZ windmolens in de omgeving  (indien van toepassing).

 

Het adviesgesprek.

Bij interesse in onze erfmolen volgt altijd eerst een locatie-analyse. Binnen de gemeentelijke bestemmingsplannen kunnen we zien welke bestemming het erf heeft. Voor het plaatsen van een kleine windmolen is het in de meeste gemeenten verplicht dat de boerderij een agrarische bestemming. Als jouw locatie geschikt is, jouw gemeente beleid heeft én de windanalyse aangeeft dat een erfmolen rendabel is, komen we langs voor een advies op maat aan de keukentafel op de boerderij.

Tijdens dit vrijblijvende en tevens oriënterende adviesgesprek nemen we een windrapport mee. Ook bespreken we het energieverbruik, de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken op de boerderij. We bekijken ook ter plekke waar de EAZ windmolen zou kunnen staan op het erf. Hierbij houden we naast de bovengenoemde factoren ook rekening met geluid, slagschaduw, hoogspanningsleidingen en de buren. Samen met jou bepalen we dan de beste locatie!

 

De windanalyse.

Een windrapport maken we aan de hand van een Windbarb. Deze wordt voor de toekomstige locatie van de erfmolen samengesteld op basis van het Harmonie weermodel van het KNMI. Ook worden de obstakels meegenomen in de berekening om uit te komen op een jaarlijkse wind- en opbrengstverwachting. Het gaat om de obstakels die in een straal van 250 meter van de locatie liggen.

 

Voorbeeld landschappelijke intekening kleine windmolen

 

Omgevingsvergunning voor kleine windmolen.

We hebben altijd een vergunning nodig voor het plaatsen van een kleine windmolen. Maar ook als er in jouw gemeente op dit moment geen beleid is, kun je bij ons een aanvraagformulier indienen. Wij houden jou dan op de hoogte als er updates en ontwikkelingen zijn. Er zijn op dit moment erg veel gemeenten in Nederland bezig met het maken van beleid voor het plaatsen van erfmolens op boerderijen.

Er zijn ook een aantal gemeenten waar het mogelijk is om als bedrijf een kleine windmolen te plaatsen, zoals bijvoorbeeld gemeenten Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Molenlanden, Woerden en Zwartewaterlanden.

 

Analyse van jouw boerderij.

Wil je graag weten of een EAZ windmolen geplaatst mag worden op jouw boerderij? En ben je benieuwd naar de windopbrengst op jouw locatie? Vul dan het contactformulier in. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons.

 

 
 van-dijk-1-windmill-on-farm-wide-shot

 


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!