Skip to main content

Een kleine windmolen is zichtbaar voor iedereen in de omgeving. Het is daarom belangrijk dat hij niet alleen genoeg opwekt, maar ook past bij de verhoudingen van het boerenerf en het landschap eromheen. Dat noem je landschappelijke inpasbaarheid. Sinds de oprichting van EAZ Wind in 2014 hebben wij dan ook een intensieve samenwerking met Team Ruimtelijke Kwaliteit van Stichting Libau voor de landschappelijke inpassing.

 

Landschappelijke inpassing bepalen.

Bij de landschappelijke inpassing wordt er gekeken naar de beste plaats voor de boerenerfmolen op jouw erf. Hierbij zijn verschillende punten van belang: de praktische invulling, het landschap en de windopbrengst van de locatie.

Een goede plaatsing van de windmolen garandeert niet alleen een goede windopbrengst. Het houdt ook rekening met de praktische bedrijfsvoering, toekomstige bedrijfsontwikkelingswensen en gaat daarbij zorgvuldig om met de omgevingskwaliteiten van het erf en het omringende landschap.

De balans hierin is niet alleen belangrijk voor het boerenerf, maar ook voor de vergunning. Wanneer wij een vergunning aanvragen wordt dit altijd uitgebreid meegenomen.

 

Samenwerking met Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Goed advies over de plaatsing is dan ook erg belangrijk. Daarvoor werken we in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe samen met het Team Ruimtelijke kwaliteit van Stichting Libau, de onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed. Een positief plaatsingsadvies vormt een goede basis voor het soepel doorlopen van de vergunningsprocedure.

 

Continue ontwikkeling van kennis.

Dankzij regelmatig contact met het team van Stichting Libau blijven wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van landschappelijke inpassing. Daardoor kunnen we jou als klant nog vlotter helpen bij het plaatsen van jouw erfmolen. En natuurlijk is het voor ons ook fijn om een goede samenwerking te (blijven) hebben. Je leest op de website verder over de samenwerking tussen EAZ Wind en Stichting Libau.

Landschappelijke inpassing


 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuws over de energiemarkt, EAZ-evenementen en subsidies!